Общи условия и политика за сигурност

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Този уебсайт е собственост и се управлява от Др. Ангелина Димитрова Недялкова, ендокринолог, притежател на комбинирана марка  Dr.AnN, вх. № BG/N/2020/159373 на Патентно ведомство на Република България, наричана по-долу за краткост Др. Недялкова или Dr.AnN и управител на „Д-р Ангелина Недялкова – Индивидуална практика за специализирана
извънболнична медицинска помощ по ендокринология“ ЕООД

ЕИК – единен идентификационен номер
206340271

ДНР – данъчен номер
BG206340271

Седалище и адрес на управление:
Обл. Смолян, Община Смолян, град Смолян п.к. 4700, ул. „Коста
Аврамиков” № 26

С посещаването на сайта на Dr.AnN, Вие приемате, да ползвате услугите на сайта, както и декларирате, желаете да ползвате неговите услуги, че сте запознати с тези условия за ползване и се задължавате да ги спазвате.  Вие приемате да декларирате действителни данни. В случай, че не сте съгласни и не приемате условията за ползване на сайта на  Dr.AnN, моля  преустановете ползването.

Информацията на сайта дава обективна и точна информация, като част от данните, анализите и мненията, публикувани на сайта, са базирани на външни източници. Наличната на сайта информация няма характер на консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети каквито и да било правни или фактически действия в резултат от посещението или ползването  на информацията от сайта, са изцяло за сметка на извършилите ги субекти.

Информацията от сайта не следва да се приема като изцяло точна, актуална или изчерпателна. Др. Недялкова  не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация с компетентно медицинско лице.

Информацията на сайта е съобразена с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.
Dr.AnN си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. Промените се прилагат от датата на публикуването им в сайта.

За всички неуредени с настоящите условия за ползване въпроси се прилага   действащото българско законодателство. При противоречие между условията за ползване или част от тях с разпоредби на действащ нормативен акт, се прилагат последните, без това да засяга валидността и приложимостта на незасегнатите от противоречието части.

2. Общи условия, касаещи прегледите , онлайн консултациите и запазването на час
Сайтът Ви предоставя възможност да запазите  час  за  консултация при лекар – ендокринолог.

Може да го направите по следните начини:
Избор в специална секция на сайта на интернет адрес www.drnedyalkova.com

За записване на час по този начин следва да изберете опцията от падащото меню, да изберете дата и час от свободните в показващия се календар. Следва попълване на имена на лицето, което ще ползва медицинската услуга, телефонен номер и имейл. Налице са следните опции:

  • Преглед;
  • Онлайн видео разговор;
  • Консултация по средство за комуникация.

Консултацията по имейл или друго средство за комуникация не са винаги приложими. Могат да се осъществят след като изпратите запитване от безплатната форма с кратко описание на проблема и д-р А. Недялкова счете, че са удачни и Ви изпрати потвърждение.

За тези форми на консултация не е нужно да имате записан час. Изпратете подробно описание на проблема си и изследванията и д-р Недялкова ще Ви отговори в рамките на 3 работни дни.

Когато запазите час за преглед или онлайн видео разговор, трябва да извършите заплащане на израната услуга в строк от 7 календарни дни прз магазина на сайта. Виж тук. Тогава часът Ви се счита за потвърден, ако не постъпи плащане в този период, той се анулира автоматично.

За извършен първичен или вторичен преглед  д-р Недялкова Ви предоставя първичен медицински документ, отговарящ на изискванията на действащото законодателство, т.нар. амбулаторен лист.

Вашият екземпляр от документа Ви се предоставя по електронен път, като с получаването му на посочения от Вас имейл адрес Вие приемате документа и удостоверявате, че сте запознати с неговото съдържание.

При необходимост и Ваше искане документът може да Ви се предостави  и лично на хартиен носител.

Условията и цените за корпоративни клиенти са индивидуални и се изпращат като оферта.

Вие предоставяте доброволно Вашите лични данни, за което изрично се съгласявате с предоставянето им чрез сайта.,Dr.AnN спазва строги правила  при събирането, съхраняването и боравенето с лични данни.

В повечето случаи, самите Вие предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да изпратите информация за  себе си /напр. когато попълвате формата за записване на час .

В други случаи, може да се изискат личните ви данни, за да се спазят законови задължения. В зависимост от услугите, които ползвате, може да се събира и обработва следната информация: имена, единен граждански номер, лична карта – №, адрес, дата на раждане, образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, телефонен номер за контакт, електронен адрес и др.

Dr.AnN обработва Вашите лични данни със следните  цели:

По отношение на услугите в сайта: записване на час за преглед, за първоначален        преглед, промоционални кампании, лабораторни резултати, както и да отговаряме на ваши запитвания или друга кореспонденция.

3. Обработка на лични данни

По отношение на услугите, предоставяни от Dr.AnN: изследвания, лечение и  медицинска диагноза, както и предоставяне качествени услуги и ниво на здравеопазване. Всички лични данни, които доброволно предоставите при използване на онлайн регистрационните форма, ще се използват за оценка на дейността или предоставяне на конкретната услуга, за която се регистрирате.
По силата на действащото в Република България законодателство, Dr.AnN използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, неизчерпателно: външни консултации със специалисти, центрове, Национална Агенция по приходите, Национален Осигурителен институт, Национално здравно- осигурителна каса, държавни и общински структури, вкл. Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция „Медицински одит“, адвокатски и счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации.

Вашата информация се съхранява до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.
Dr.AnN предприема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. В системата на обработка на лични данни, са предприети допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен със съвременни технически средства
В специфични случаи, може да се наложи Dr.AnN  да предостави вашите лични данни на трети страни,  но които ще   имат задължението да ги обработват, съобразно инструкциите и под отговорността на Dr.AnN или съгласно закон.

4. Бисквитки

Този сайт използва бисквитки – малки текстови файлове, които се поставят на вашето устройство, за да помогнат на сайта да осигури по-добро потребителско изживяване. По принцип бисквитките се използват, за да запазят предпочитанията на потребителите, да съхраняват информация за неща като колички за пазаруване и да предоставят анонимизирани данни за проследяване на приложения на трети страни като Google Analytics.

Бисквитките обикновено съществуват, за да подобрят вашето сърфиране. Можете обаче да предпочетете да деактивирате бисквитките на този сайт и на други. Най-ефективният начин да направите това е да деактивирате бисквитките във вашия браузър. Предлагаме да се консултирате с раздела за помощ на вашия браузър.

НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ (ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ НА САЙТА)
  • cfduid: Използва се за нашия CDN CloudFlare за идентифициране на отделни клиенти зад споделен IP адрес и прилагане на настройки за защита на база клиент. Вижте повече информация за поверителността тук: Декларация за поверителност на CloudFlare.
  • PHPSESSID: За да идентифицирате вашата уникална сесия на уебсайта. НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗА ВЛИЗАНИ В КЛИЕНТИ)
  • wp-auth: Използва се от WordPress за удостоверяване на влезли посетители, удостоверяване на парола и проверка на потребителя.
  • wordpress_logged_in_ {hash}: Използва се от WordPress за удостоверяване на влезли посетители, удостоверяване на парола и проверка на потребителя.
  • wordpress_test_cookie Използва се от WordPress, за да се гарантира, че бисквитките работят правилно.
  • wp-настройки- [UID]: WordPress задава няколко wp-настройки- [UID] бисквитки. Числото в края е вашият индивидуален потребителски идентификатор от таблицата на базата данни на потребителите. Това се използва за персонализиране на вашия изглед на администраторския интерфейс, а вероятно и на основния интерфейс на сайта.
  • wp-настройки- [UID]: WordPress също така задава няколко wp-настройки- {time} – [UID] бисквитки. Числото в края е вашият индивидуален потребителски идентификатор от таблицата на базата данни на потребителите. Това се използва за персонализиране на вашия изглед на администраторския интерфейс, а вероятно и на основния интерфейс на сайта.
5. Авторско право

Не се позволява ползването на сайта или информацията от него, вкл. за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за престъпление и/или нарушение, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие. Изображенията в Сайта, както и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварително писмено съгласие. Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Доставчика, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. При желание да ползвате част или цялото съдържание на сайта на Dr.AnN, моля да се обърнете за информация към Др. Ангелина Недялкова, за неговото уреждане.

6. Трети страни

Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се  управляват от трети страни. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство.

Dr.AnN не осъществява контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Dr.AnN не гарантира постоянен и безпроблемен достъп до сайта. Вие носите собствена отговорност за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Изтеглянето, инсталирането и ползването на софтуер /в това число plugin/ за ползването на сайта е изцяло по преценка и за сметка на потребителя/ите/ на този сайт.

7. Начин на плащане

Плащания се правят само след записан предварително час за онлайн услуга консултация/преглед от д-р Ангелина Недялкова.  Полащането трябва да се направи в срок от 7 календарни дни след записването на часа.

Ако по някаква причина или стечение на обстоятелствата такава не се осъществи, ще получите възстановяване на преведената сума (без разходи по допълнителните такси) в рамките на 7 работни дни.

Може да изшършите плащането си по няколко начина

1. По банков път

Приемат се само безкасови плащания – банков превод

Основание за плащането: въведете Вашите имена и вида на услугата – онлайн преглед, хранителен режим или консултация

Банкова сметка:
IBAN BG51RZBB91551012833772
BIC RZBBBGSF
ТБ Райфайзенбанк България ЕАД

Освен по банков път плащане на услугите, които се предлагат от д-р Недялкова, може да бъде направено още по няколко начина:

3. Плащане с карта през системата на MyPos

Плащането става чрез закупуване на прдуктите от сайта.

Тези общи условия са приети на 11.11.2020 г. и влизат в сила от датата на тяхното публикуване.