Промени в реда за провеждане на онлайн консултации и прегледи в кабинета

Промени в реда за провеждане на онлайн консултации и прегледи в кабинета

(В СИЛА ОТ М. ОКТОМВРИ 2022 Г.)

Уважаеми пациенти, за провеждане на преглед онлайн или в кабинета, имайте предвид следното:

 1. Поместеният на сайта график е активен до 2023 година.
 2. Всички прегледи (онлайн или в кабинета) стават ЕДИНСТВЕНО с предварително ЗАПИСАН ЧАС.
 3. ОНЛАЙН ПРЕГЛЕДИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО, ПО БАНКОВ ПЪТ и само СЛЕД ПОТВЪРЖДЕНИЕ от екипа на д-р Недялкова за успешно записан час.
 4. ОНЛАЙН ПРЕГЛЕДИ, КОИТО НЕ СА ЗАПЛАТЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО (до 5 работни дни преди датата на запазения час), няма да бъдат провеждани, а часовете ЩЕ БЪДАТ ОТМЕНЕНИ и освободени в графика.
 5. ПАЦИЕНТИ, КОИТО СА НАПРАВИЛИ ПЛАЩАНЕ ЗА ОНЛАЙН ПРЕГЛЕД, БЕЗ ДА ИМАТ ЗАПАЗЕН ЧАС и без да са получили потвърждение за него, НЯМА ДА ПОЛУЧАТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на сумата!
 6. Пациентите в кабинета заплащат на място.
 7. За провеждането на ОНЛАЙН ПРЕГЛЕД се изисква СЕДМИЦАТА ПРЕДИ ВАШИЯ ЧАС да ИЗПРАТИТЕ ПО Е-МЕЙЛ ПЛАТЕЖНОТО нареждане, заедно с РЕЗУЛТАТИ от предходните Ви изследвания (именувайте файловете с датите, на които е направено съответното изследване).
 8. ПАЦИЕНТИТЕ В КАБИНЕТА, които вече имат установен хроничен проблем, ПРЕДСТАВЯТ РЕЗУЛТАТИ от предходни изследвания НА МЯСТО, по време на прегледа.
 9. Пациенти, които са имали записан час за онлайн консултация, но по някаква причина не се е провел, ще получат обратно заплатената от тях сума в рамките на 5 работни дни по същата банкова сметка, от която е направено плащането.
 10.  НОВИТЕ ПАЦИЕНТИ ЗАПИСВАТ ЧАС ЗА ПРЕГЛЕД ЕДИНСТВЕНО ПРЕЗ САЙТА!
 11.  ТЕКУЩИТЕ ПАЦИЕНТИ ЗАПИСВАТ ЧАС ЗА ПРЕГЛЕД НА МЯСТО в кабинета или ПО ТЕЛЕФОНА.
 12.  След като получат потвърждение за успешно записан час, НОВИТЕ ПАЦИЕНТИ ПОЛУЧАВАТ предварително по е-мейл ДОКУМЕНТ с важни НАСОКИ КАК ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ПРЕГЛЕДА при д-р Недялкова. Обърнете му сериозно внимание, за да имате максимална полза от консултацията!
 13.  След прегледа, НОВИТЕ ПАЦИЕНТИ получават препоръки за прием на хранителни добавки и примерен хранителен план, съобразен с нуждите и състоянието им.
 14.  ВСИЧКИ НОВИ ПАЦИЕНТИ ПОЛУЧАВАТ НАПОМНЯНЕ ЗА ЧАСА си по е-мейл 3 дни преди него.
 15.  ТЕКУЩИТЕ пациенти получават НАПОМНЯНЕ за часа си по Viber.
 16.  ПО ВРЕМЕ НА КОНСУЛТАЦИЯТА можете и е желателно да водите ЗАПИСКИ.
 17.  Желателно е да имате ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГОТВЕНИ ВЪПРОСИ към д-р Недялкова, които да зададете по време на консултацията.
 18.  УТОЧНЯВАЩИ ВЪПРОСИ по отношение на терапията можете да изпращате по Viber на личния телефон на д-р Ангелина Недялкова. Д-р Недялкова ще отговаря на тези въпроси всеки понеделник и петък!
 19.  ИЗДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ИЗВЪН АМБУЛАТОРНИЯ ЛИСТ (напр. бланки, становища и др.) СЕ ЗАПЛАЩА – 50 лв.
 20.  Запазваме си правото при необходимост да актуализираме цените на предлаганите услуги, за което ще бъдете своевременно уведомени и ако желаете, можете да отмените записания час.